Kênh phân phối Ninh Bình

Các chức năng chính của hệ thống phần mềm quản lý kênh phân phối trên bản đồ số tỉnh Ninh Bình:

  • Bản đồ các địa điểm bán lẻ.
  • Dòng chảy hàng hóa theo cấp từ Nhà sản xuất -> Nhà phân phối -> Đại lý -> Cửa hàng.
  • Bản đồ các trạm xăng trên địa bàn.
  • Đánh giá tình hình phân phối hàng Việt theo từng địa bàn huyện thị.

Xây dựng và vận hành hệ thống phần mềm quản lý kênh phân phối trên bản đồ số tỉnh Ninh Bình đáp ứng các yêu cầu của quản lý và tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại của địa phương.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Tin mới nhất

Hồ sơ đăng ký chương trình XTTM địa phương

Mẫu Hồ sơ đăng ký chương trình XTTM địa phương

Tích cực triển khai các chương trình Khuyến công ...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 15 về việc quyết ...

Mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông ...

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016 thuộc Chương trình ...

Chiến lược xây dựng thương hiệu gạo sạch

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, trong nước cũng như xuất khẩu, những năm ...

Liên kết website