Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CH Phạm Thị Loan

 • Quận/huyện: Yên Mô
 •   +84303869453
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Thị Loan
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09F80000209

  CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG THỊNH

 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 2700339419

  DNTN THÚY LẠI

 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: NGUYỄN THỊ THÚY
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 2700136666

  DNTN VƯỢNG THỦY

 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: PHẠM ĐỨC VƯỢNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 2700133827

  DNTN CHÍNH GẤM

 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: TẠ VĂN CHÍNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 2700369874

  CÔNG TY TNHH MTV HÙNG DUNG

 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỀN THỊ HUYỀN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 2700410277

  Nhà phân phối kem Thu Hà

 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà
 • Kênh phân phối: Bán buôn

CỬA HÀNG TỰ CHỌN HÀ DŨNG

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   +84303871607
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Đặng Tuấn Dũng
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 2700307375

Cửa hàng Sơn Cúc

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   0988508605
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Thanh Sơn
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

CỬA HÀNG CHIẾN LOAN

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   0975999295
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Mai Văn Chiến
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 098A0005582

CỬA HÀNG NGUYỄN THỊ VÂN

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   0977545547
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Vân
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 098A000424

  Công ty TNHH Thương mại Hà Giang

 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Đinh Thị Hà
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 2700276624

  CH TUẤN THUẬN

 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ĐOÀN VĂN TUẤN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09B80002743

CH XUÂN BÁCH

 • Quận/huyện: TP Tam Điệp
 •   +840909110655
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHUNG
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09B80003053

CỬA HÀNG KIÊN PHƯƠNG

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   0975976675
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Trần Văn Kiên
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 098A0005356

CỬA HÀNG XUÂN LỘC

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   thukhuynhnb@gmail.com
 •   0988642203
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Vũ Văn Thu
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 098A0008850

Công Ty TNHH SX-KD-TM Kim Thành

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   buichunghuu@gmail.com
 •   +84913105688
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phạm Xuân Thủy
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 2700345518

Công Ty TNHH Hưng Dũng

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   kidmartnb@gmail.com
 •   +84306255255
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Thùy Dương
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 2700716963

CỬA HÀNG NGỌC LAN

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   0303880978
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Vũ Thị Dung
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 098A0003664

CỬA HÀNG HOÀNG HUẾ

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   0932271535
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Hoàng Thị Huế
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 098A0005045