Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH Lương Việt

 • Quận/huyện: Yên Khánh
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Khương
 •   Ngã 3 hàng - Khánh Lợi, Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 30
 • Ngày cấp: 03-05-2013
 • Ngày hết hạn: 03-05-2016
 • Loại hình công ty:

CH gas Ngọc Toàn

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Đặng Văn Toàn
 •   Phố Trung Yên - TT Yên Thịnh, Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000016
 • Ngày cấp: 16-01-2014
 • Ngày hết hạn: 16-01-2019
 • Loại hình công ty:

CH gas Thi Thanh

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Xóm Trung - Liên Phương - Yên Nhân
 •   Xóm Trung - Liên Phương - Yên Nhân, Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80001353
 • Ngày cấp: 25-06-2012
 • Ngày hết hạn: 25-06-2012
 • Loại hình công ty:

CH gas Tiến Thuý

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tiến
 •   Phố Đông Yên - TT Yên Thịnh, Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000633
 • Ngày cấp: 20-10-2014
 • Ngày hết hạn: 20-10-2017
 • Loại hình công ty:

CH gas Phùng Luận

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Phùng Văn Luận
 •   Phố Bắc Yên - TT Yên Thịnh, Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000050
 • Ngày cấp: 16-04-2014
 • Ngày hết hạn: 16-04-2019
 • Loại hình công ty:

CNXD Ninh Bình

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: CNXD Yên Thịnh
 •   TT Yên Thịnh, Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 0600018898-016
 • Ngày cấp: 25-10-2013
 • Ngày hết hạn: 25-10-2018
 • Loại hình công ty:

CH gas Công Sâm

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Lã Phúc Công
 •   Yên Thượng - Khánh Thịnh, Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80001557
 • Ngày cấp: 03-06-2014
 • Ngày hết hạn: 03-06-2019
 • Loại hình công ty:

CH gas Tùng Hoa

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thanh Tùng
 •   Xóm 4 - Đông Sơn - Yên Mạc, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80001049
 • Ngày cấp: 22-10-2014
 • Ngày hết hạn: 22-10-2017
 • Loại hình công ty:

CH gas Long Thuỷ

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Ngô Đức Long
 •   Xóm 4 - Đông Sơn - Yên Mạc, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000779
 • Ngày cấp: 27-10-2014
 • Ngày hết hạn: 27-10-2017
 • Loại hình công ty:

DNTN Mạnh Hưng

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Oanh
 •   Xóm 3 - Đông Sơn - Yên Mạc, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 200285040
 • Ngày cấp: 27-10-2014
 • Ngày hết hạn: 27-10-2017
 • Loại hình công ty:

CH Xuân Thành

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Xuân Thành
 •   Yên Mạc, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F8 0000820
 • Ngày cấp: 13-10-2014
 • Ngày hết hạn: 13-10-2017
 • Loại hình công ty:

CH Đức Trọng

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Phạm Đức Trọng
 •   Yên Mạc, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F8 0001050
 • Ngày cấp: 25-06-2014
 • Ngày hết hạn: 25-06-2017
 • Loại hình công ty:

CH Viết Thuý

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Đỗ Văn Viết
 •   Yên Nhân, Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F8 0000713
 • Ngày cấp: 22-10-2014
 • Ngày hết hạn: 22-10-2017
 • Loại hình công ty:

CH Đình Bảng

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Mai Văn Bảng
 •   Thôn Bình Hải - Yên Nhân, Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000861
 • Ngày cấp: 14-10-2014
 • Ngày hết hạn: 14-10-2014
 • Loại hình công ty:

CH gas Duy Hạnh

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hạnh
 •   Phố Trung Yên - TT Yên Thịnh, Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000360
 • Ngày cấp: 25-06-2014
 • Ngày hết hạn: 25-06-2017
 • Loại hình công ty:

CH gas Ngọc Tú

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Trần Ngọc Tú
 •   Liên Phương - Yên Nhân, Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000821
 • Ngày cấp: 25-06-2014
 • Ngày hết hạn: 25-06-2017
 • Loại hình công ty:

CH gas Tố Mây

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Đoàn Văn Tố
 •   Xóm 3 - Liên Trì - Yên Hòa, Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000557
 • Ngày cấp: 27-10-2014
 • Ngày hết hạn: 27-10-2017
 • Loại hình công ty:

CH Gas Việt Nhật

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Phan Văn Việt
 •   Thôn Trinh Nữ 4 - Yên Hòa, Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F80000704
 • Ngày cấp: 25-06-2014
 • Ngày hết hạn: 25-06-2017
 • Loại hình công ty:

CH gas Lập The

 • Quận/huyện: Yên Mô
 • Chủ sở hữu: Dương Quang Lập
 •   Yên Thượng - Khánh Thịnh, Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09F8000198
 • Ngày cấp: 25-01-2014
 • Ngày hết hạn: 25-01-2019
 • Loại hình công ty:

CH gas Quang Ngát

 • Quận/huyện: TP Tam Điệp
 • Chủ sở hữu: Đoàn Văn Quang
 •   Số 264 - Tổ 13 - Bắc Sơn, Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình
 • Số đăng ký: 09B8000608
 • Ngày cấp: 25-06-2014
 • Ngày hết hạn: 25-06-2017
 • Loại hình công ty: