Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CH phân bón

 • Quận/huyện: Kim Sơn
 •   +84916323454
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Liên
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H83369

CH vật tư nông nghiệp

 • Quận/huyện:
 •   +84963622261
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Xuân
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003741

Đại lý Đáp Thành

 • Quận/huyện: Kim Sơn
 •   +84303723999
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Trung Thành
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8535624

  CH thức ăn chăn nuôi

 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Vũ Văn Huấn
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003329

  CH buôn bán vật tư nông nghiệp

 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Thị Minh Sáng
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003333

CH Vũ Huy Hoàng

 • Quận/huyện: Yên Khánh
 •   01267775843
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Vũ Huy Hoàng
 • Kênh phân phối: Bán lẻ

  CH thức ăn chăn nuôi, phân bón

 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Minh Hải
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H80033361

CH thức ăn chăn nuôi

 • Quận/huyện: Kim Sơn
 •   +841649994163
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Đinh Thị Mận
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8004005

CH thức ăn gia súc

 • Quận/huyện: Kim Sơn
 •   +841225362333
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Tô Đức Hợp
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H83342

Hợp Tác Xã Khánh Thủy

 • Quận/huyện: Yên Khánh
 •   0303843105
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp nhà nước
 • Người đại diện: Nguyễn Thế Hùng
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp

 • Quận/huyện: TP Ninh Bình
 •   +84303871241
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Nguyễn Ngọc Mạnh
 • Kênh phân phối: Bán buôn
 • Mã số thuế: 2700279671

CH phân bón

 • Quận/huyện: Kim Sơn
 •   +84915950479
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Liên
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H83369

  CH thức ăn gia súc

 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Văn Mạnh
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003626

CH buôn bán thóc giống phân bón

 • Quận/huyện:
 •   +84303862305
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Văn Hồng
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003359

CH buôn bán thóc giống phân bón

 • Quận/huyện:
 •   +84902022269
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Văn Hồng
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003359

CH thức ăn chăn nuôi

 • Quận/huyện:
 •   +84983125235
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Văn Phú
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003371

CH thức ăn chăn nuôi gia súc

 • Quận/huyện:
 •   +841223653655
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Trần Văn Tuyên
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8004040

Ch buôn bán thức ăn chăn nuôi

 • Quận/huyện:
 •   +84303862101
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Đoàn Văn Tuấn
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8004037

CH thuốc trừ sâu

 • Quận/huyện:
 •   +84915300567
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phạm Viết Cường
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003726

CH vật tư nông nghiệp

 • Quận/huyện:
 •   +84912246522
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Trần Thúc Định
 • Kênh phân phối: Bán lẻ
 • Mã số thuế: 09H8003673