Hồ sơ đăng ký chương trình XTTM địa phương

Hồ sơ đăng ký chương trình XTTM địa phương

Mẫu Hồ sơ đăng ký chương trình XTTM địa phương

Xem thêm

Mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016

Mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Ninh Bình 2016 thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia với mục tiêu tạo cơ hội cho doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm