Ngành Công thương Ninh Bình phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, ngành Công thương Ninh Bình đã và đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí điện, chợ, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

Đầu tư, đổi mới chợ nông thôn

Là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Hàng năm, Sở Công thương Ninh Bình đều lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh để hỗ trợ các địa phương đầu tư, nâng cấp chợ nông thôn, đồng thời vận động các địa phương triển khai chuyển đổi mô hình quản lý chợ, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý chợ, xây dựng nội quy chợ..., từng bước đưa hoạt động chợ đi vào nề nếp. 3 năm qua, Sở đã hỗ trợ 4 chợ với tổng kinh phí 690 triệu đồng, tập trung vào các hạng mục bày bán thực phẩm, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước... Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 33 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 21 xã có chợ đạt tiêu chí 7. Tổng số vốn đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ trên 59 tỷ đồng.

Phát triển mạng lưới chợ nông thôn sẽ góp phần tích cực tiêu thụ sản phẩm tại địa phương, tạo điều kiện cho thương nhân cung cấp hàng hóa thiết yếu, nâng cao đời sống và thu nhập cho lao động khu vực nông thôn, thực hiện mục tiêu phát triển thương mại nông thôn theo định hướng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, kinh phí đầu tư các hạng mục công trình xây dựng NTM còn hạn hẹp nên nhiều chợ của một số địa phương vẫn cần phải được tiếp tục nâng cấp. Vì vậy trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung:
Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM hoàn thiện nốt một số hạng mục như hệ thống cấp điện, nước sạch, đầu tư khu vực bán thực phẩm tươi sống, hàng ăn, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM tiếp tục thực hiện tiêu chí chợ (nếu có chợ).
Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý chợ để nâng cao năng lực quản lý để hoạt động chợ đi vào nề nếp, khai thác tốt nguồn thu cho ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân mở rộng kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân. Các ngành, các cấp tiếp tục hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ, coi đây là đầu tư cơ sở vật chất ban đầu để từng bước bàn giao vốn và quyền quản lý chợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ, để quản lý, khai thác tốt dịch vụ chợ theo đúng quy định của nhà nước về quản lý và phát triển chợ.

Khuyến công – Thúc đẩy công nghiệp nông thôn

Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động khuyến công để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho lao động nông thôn.

Trước nhiều thay đổi lớn về cơ chế, chính sách khuyến công trong cả nước như việc ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương, Sở Công thương Ninh Bình đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách và triển khai đồng bộ các chính sách về khuyến công trên địa bàn tỉnh để tạo hành lang pháp lý thông thoáng và đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

Ngay sau khi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình thay thế Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND theo hướng tăng mức hỗ trợ, phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT để tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp nông thôn.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương triển khai có hiệu quả các đề án khuyến công để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh. Từ năm 2011 đến nay, Sở đã triển khai 166 đề án khuyến công (trong đó có 10 đề án khuyến công quốc gia và 156 đề án khuyến công địa phương) với kinh phí hỗ trợ 19.146 triệu đồng, nội dung chính: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ đầu tư xây dựng mua sắm máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề và sản phẩm phục vụ du lịch; công nhận làng nghề, nghệ nhân; đào tạo nghề cho một số lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh như thêu ren, đan cói, bèo thủ công, may mặc, cơ khí...

Nguồn kinh phí khuyến công thực sự đã trở thành động lực khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra sản phẩm có chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh ở thị trường trong và ngoài nước, đóng góp quan trọng vào phát triển công nghiệp Ninh Bình giai đoạn 2011-2015. Một số doanh nghiệp tiêu biểu như Doanh nghiệp tư nhân Minh Trang (Ninh Hải, Hoa Lư), Công ty TNHH Thêu may Việt Thái (Thị xã Tam Điệp), DNTN Vạn Bảo Ngọc (thành phố Ninh Bình)... sau khi được hỗ trợ triển khai các đề án khuyến công đã được tiếp thêm sức bật, tăng cường nội lực, đầu tư đẩy mạnh sản xuất, có nhiều hợp đồng, đơn hàng lớn, dài hạn, có giá trị cao, góp phần tăng doanh thu và tạo việc làm ổn định cho lao động ở nông thôn.

Trong thời gian tới, hoạt động khuyến công tập trung triển khai thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm lợi thế và sản phẩm công nghiệp phục vụ du lịch, sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn; sản xuất các sản phẩm có thị trường xuất khẩu; hỗ trợ cho công tác phát triển nghề, làng nghề truyền thống, hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong các khu dân cư vào các cụm công nghiệp..., góp phần thúc đẩy công nghiệp Ninh Bình phát triển bền vững.

Như Quỳnh - KTHT


Tin khác

Chiến lược xây dựng thương hiệu gạo sạch

Chiến lược xây dựng thương hiệu gạo sạch 11-12-2015 / Thị trường

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, trong nước cũng như xuất khẩu, những năm gần đây Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình đã chủ động liên kết với bà con nông dân thực hiện quy trình sản xuất lúa gạo khép kín với phương châm giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn. Với hướng đi này, công ty đang đi đầu trong định hướng xây dựng thương hiệu gạo sạch, gạo chất lượng cao ở Ninh Bình và từng bước thay đổi phương thức sản xuất gạo phẩm cấp thấp tồn tại nhiều năm của nông dân.

Khánh thành Nhà máy chế biến bảo quản nông sản Ninh Bình

Khánh thành Nhà máy chế biến bảo quản nông sản Ninh Bình 11-12-2015 / Thị trường

Để nâng cao giá trị gia tăng của lúa gạo, vừa qua, Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng con nuôi Ninh Bình đã khánh thành và đưa vào vận hành Nhà máy chế biến bảo quản nông sản công suất 8-12 tấn/giờ (lớn nhất khu vực miền Bắc).